Wednesday, January 26, 2022

Basic Attention Token (BAT)

Oglašavanje je kroz istoriju korišćeno kao primarni mehanizam za privlačenje pažnje korisnika. Na početku je tržište za online oglašavanje bilo relativno prosto i bilo je podeljeno na tri glavne komponente, a to su: oglašivač (onaj koji se reklamira), platforma na kojoj se oglašavanje dešava (publisher / u ovom kontekstu web strana ili platforma) i krajnji korisnici.

Whitepaper / glavna premisa

Link: https://basicattentiontoken.org/BasicAttentionTokenWhitePaper-4.pdf

Razvojem tehnologije i želje da se poruka prenese na što bolji način, celokupno tržiste se razvilo u tom smeru da se trenutno većina sadržaja servira kroz mrežu platformi koje služe da se u realnom vremenu reši proces nadmetanja za prostor na web-u u kome bi reklama bila prikazana.

Mreža poziva ka različitim serverima, custom js i trekerima na prosečnoj stranici tmz.com

Put reklame od njenog kreiranja do trenutka kada je browser učita na korisnikovom računaru je postao vrlo komplikovan. Način na koji se ova složenost manifestuje je u formi JavaScript skripti koje bivaju injektovane u same web stranice koje korisnik gleda. Dakle, danas stranice učitavaju toliki broj dodatnih elemenata da je, kroz istraživanje, pokazano da se u browser-u krajnjeg korisnika u pozadini desi oko 70 različitih poziva ka eksternim bibliotekama, ad exchange platformama i 3rd party trekerima (koji prate ponašanje i skupljaju podatke o samom korisniku i njegovom online prisustvu) pri učitavanju stranice samo da bi se u poslednjem koraku zapravo prikazala reklama na osnovu svih tih raznih kriterijuma.

Sve ovo je rezultovalo da se u proseku na oglašavanje potroši polovina svih podataka koje iskoriste stranice publisher-a dok se učitavaju preko mobilnih mreža. Prosečan korisnik pametnog telefona troši 1.8GB mesečno. Na osnovu pretpostavke da prosečni paket ima 2GB za prenos podataka, to znači da korisnici plate oko 23$ dolara mesečno (da se pretpostaviti da je situacija slična i na našim prostorima samo što je cifra srazmerna cenama paketa. *po mojoj proceni oko 10 evra mesečno) za preuzimanje reklama, trekera, skripti i drugih podatka vezanih za advertajzing. Sve ovo utiče na brzinu učitavanja i celokupno korisničko iskustvo prilikom web surfa, bateriju, performanse telefona itd.

  • Do 50% prosečnih podataka korisnika mobilnih uređaja biva potrošeno na učitavanje oglasa, trekera i dodatnih skripti vezanih za advertajzing koji koštaju oko 23 dolara mesečno.
  • Oglasi potroše u proseku oko 5 dodatnih sekundi vremena za učitavanje na mobilnim uređajima.
  • Oglasi smanjuju životni vek telefona za čak 21%.
  • Privatnost se krši kada veliki medijski sajtovi ispaljuju do 70 trekera pri svakom učitavanju stranice.
  • Malver (malvertisements, ransomver)
  • Botovi su prošle godine naneli 7,2 milijarde dolara štete direktno varajući oglašivače.
  • Preko 600 miliona telefona i desktop računara ima instaliran neki vid ad-blockera.

Brave tim

Osnivač i glavni vizionar je čovek po imenu Brendan Eich, koji je tvorac JavaScript-a, programskog jezika koji je jedan od najpopularnijih programskih jezika u svetu, bivši programer na Netscape Navigatoru i suosnivač Mozilla Fondacije. Co-founder je Brian Bondy koji je takođe bio uključen u razvoj Mozille dok je za Security & Privacy Engineering zadužena Yan Zhu, jedna od glavnih karika u razvoju Tor projekta.

Whitepaper / predlog rešenja

Dakle, vođen svojim iskustvom u domenu interneta i ponašanja ljudi u tom prostoru, Brave tim nudi sledeće rešenje za gore pomenuti problem a to je: decentralizovana, transparentna digitalna advertajzing platforma izgradjena na Ethereum blockchain-u. Sam BAT token je ERC20 token koji radi na Ethereum mreži i zamišljen je da služi kao dobro kojim se trguje unutar sistema kojem pripada.

Plan razvoja je podeljen u tri faze.

Faza 1: Brave browser

Brave je brzi pretraživač koji se fokusira na privatnost, zamišljen i napravljen kao open source projekat a koji blokira botove, trekere i sam advertajzing sadržaj u potpunosti. Sa druge strane u ovaj browser je trenutno implementiran ledger sistem koji anonimno meri pažnju/focus korisnika na svaki deo stranice koja je učitana u njemu kako bi mogao da precizno izmeri i nagradi izdavače (publishers).

Slika 1: Forbes.com u Chrome pretraživaču; ad blocker prikazuje da je reklama blokirana i nudi uputstvo kako isključiti ad blocker – sve na štetu krajnjeg korisnika tj bandwidth-a
Slika 2: Forbes.com bez reklama u Brave browser-u

Faza 2: Basic Attention Token

BAT je zamišljen kao dobro koje se može koristiti za dobijanje različitih usluga oglašavanja i attention-based servisa na Brave ad exchange platformi, razmenjivanjem između izdavača, oglašivača i korisnika. Korisnost tokena je izvedena iz korisničke pažnje usmerene na advertising sadržaj. Ovo nije inovativna ideja i zapravo se većina advertajzing poslova i usluga naplaćuje i radi sa ovom idejom kao glavnim pokazateljem učinkovitosti. Pažnja je zapravo samo fokusiran mentalni angažman – na reklamu, u ovom slučaju. Ono u čemu Brave želi da se razlikuje od konkurencije je objedinjen, transparentan i potpuno anoniman sistem, zasnovan na blockchain tehnologiji unutar koga bi sve strane koje učestvuju bile adekvatno nagrađene i dobile optimalnu uslugu za koju su zainteresovane.

Faza: 1 + 2 = krajnji cilj

Brave pretraživač zna gde korisnici troše svoje vreme, čineći ga savršenim alatom za izračunavanje i nagrađivanje izdavača BAT-om. Ova usluga kreira transparentano i efikasno tržište digitalnog oglašavanja na bazi blokova. Izdavači dobijaju više prihoda jer se smanjuje broj posrednika. Korisnici koji se prijave dobijaju manje, ali bolje ciljane reklame koje su manje podložne malveru. Korisnici koji gledaju oglase biće takođe nagrađeni BAT-ovima. BAT se mogu koristiti za premium sadržaj ili usluge na Brave platformi – oni koji nisu zainteresovani mogu nastaviti da surfuju anonimno i bez ikakvih reklama. Konačno, oglašivači dobijaju bolje podatke i uvid u svoje troškove reklamiranja.

Zaključak

Brave je verovatno jedan od najzanimljivijih pojedinačnih projekata u čitavom Ethereum prostoru i cilja na to da fundamentalno promeni način na koji online oglašavanje radi. Ideja ovog projekta je pokušaj da se postigne saglasnost između svih strana koje učestvuju u online prostoru u domenu advertajzinga – očigledno je da je ovo još uvek samo tekst na belom papiru i da je dalek put pred Brave timom, ali uticaj koji može da ostvari je ono što ga čini zanimljivim i možda zaslužuje nešto ozbiljnije razmatranje.

Roadmap

  • Pre 1.0 BAT: Brave browser već ima anonimni sistem za donacije i plaćanja izdavačima na osnovu pažnje korisnika. Koristiti sigurnosni trezor algoritam ANONIZE koji osigurava privatnost korisnika je važan komad BAT ekosistema i već je operativan.
  • 1.0 BAT: BAT novčanik integrisan sa Brave pregledačem. Verifikacijama i transakcijama će upravljati Brave interni Zero Knowledge Proof ledger sistem, koji štiti individualnu anonimnost korisnika od oglašivača, izdavača i trećih lica. Inventar će biti stalno analiziran, a transakcije će se izračunavati iz izveštaja Basic Attention Metric (BAM).
  • Beyond 1.0 BAT: Treba implementirati proces prenosa i verifikacije u potpunosti distribuiran na Ethereumu koristeći šemu kanala sa protokolom Zero Knowledge Proof za osiguranje privatnosti korisnika. Implementirati dodatne BAM metrike na osnovu povratnih informacija oglašivača. Ovo će omogućiti potpunu privatnost korisnika, kao i decentralizovanu reviziju za oglašivača, korisnika i izdavača kako bi osigurali da su dobili ispravna plaćanja za oglašavanje dostavljeno preko BAT mreže.

Faq & PS.

Link: https://basicattentiontoken.org/faq/#transferable

Jedna zanimljivost je da je Brave svestan da se tokenom trenutno trguje na raznim menjačnicama, ali oni kao tim ne podržavaju niti ohrabruju (ili omogućavaju trgovinu na bilo koji način).

by 8pus